หมู่บ้านทำยาสูบ

ถ้าให้คุ้มค่าในการเดินทางมาเที่ยวจังหวัดหนองคายในครั้งนี้แล้วนั้นก็ต้องเที่ยวให้ครบทุกแนว ไม่ว่าจะเป็นการท่องเที่ยวตามแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ศิลปวัฒนธรรม โบราณสถาน หรือการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่ผสมผสานกับเศรษฐกิจอย่างที่จะได้เห็นจากหมู่บ้านทำยาสูบแห่งนี้ก็เป็นหนึ่งสถานที่ที่ไม่ควรพลาดเป็นอย่างยิ่ง โดยหมุ่บ้านแห่งนี้นั้นเป็นหมู่บ้านที่ทำไร่ปลูกยาสูบตามแนวริมฝั่งโขง

ซึ่งนับว่ามีทิวทัศน์ธรรมชาติที่สวยงามอุดมไปด้วยธรรมชาติที่อุดมสมบรูณ์ นักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติให้ความสนใจมาก การปลูกยาสูบของหมู่บ้านแห่งนี้นับเป็นพืชเศรฐกิจที่สร้างรายได้ให้แก่คนในหมู่บ้าน โดยนักท่องเที่ยวและผู้มาเยือนสามารถรับชมบรรยากาศความงามของไร่ที่ปลูกยาสูบไปพร้อมกับวิวทิวทัศน์ที่สวยงามของธรรมชาติโดยรอบ อีกทั้งยังสามารถสัมผัสถึงวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชุมชนคนในหมู่บ้านรวมทั้งสามารถเรียนรู้ถึงกระบวนการและขั้นตอนในการปลูกยาสูบตั้งแต่เริ่มแรกจนกระทั่งผลิตออกมาเป็นผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปได้ทั้งกระบวนการอีกด้วย. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ thai.tourismthailand