ขึ้นจีไอส้มบางมด-ลิ้นจี่บางขุนเทียน

พาณิชย์ประกาสสินค้าจีไออีก 3 รายการคือ ส้มบางมด ลิ้นจี่บางขุนเทียน ละมุดบ้านใหม่ พร้อมรอประกาศอีก 7 รายการ นายทศพล  ทังสุบุตร อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า  ขณะนี้กรมได้ประกาศขึ้นทะเบียนสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (จีไอ) เพิ่มเติมอีก  3 รายการ ได้แก่ ส้มบางมด และลิ้นจี่บางขุนเทียน ของกรุงเทพมหานคร และละมุดบ้านใหม่ ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ทำให้ปัจจุบันประเทศไทยมีสินค้าที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นสินค้าจีไอแล้ว 87 รายการ จาก 59 จังหวัด  ขณะเดียวกันยังมีสินค้าอีก 7 รายการที่เตรียมจะประกาศจีไปซึ่งอยู่ระหว่างประกาศโฆษณา คือ ทุเรียนหลงลับแลอุตรดิตถ์ ทุเรียนหลินลับแลอุตรดิตถ์, สังคโลกสุโขทัย, กล้วยตากบางกระทุ่มพิษณุโลก, มะพร้าวน้ำหอมบ้านแพ้ว, เสื่อจันทบูร และกระท้อนตะลุง “ตอนนี้จังหวัดที่มีสินค้าจีไอแล้ว 59 จังหวัด อยู่ระหว่างการพิจารณาคำขอ 15 จังหวัด 23 สินค้า และ จังหวัดที่ยังไม่มียื่นคำจีไออีก 3 จังหวัด ประกอบด้วย สระแก้ว ซึ่งมีสินค้าเด่นๆคือ แคนตาลูป  มะม่วงน้ำดอกไม้  ผ้าไหมหันทราย และชมพู่คลองหาด,  จังหวัดกระบี่ มีกาแฟกระบี่ หอยชักตีน กะปิแหลมสัก และ จังหวัดสตูล มีจำปาดะสตูล ข้าวอัลฮัม ซึ่งกรมฯจะเร่งส่งเสริมให้มีการยื่นคำต่อไป” อย่างไรก็ตาม แนวทางการดำเนินงานในด้านการส่งเสริมและเพิ่มมูลค่าในสินค้าชุมชนนั้น กรมได้เตรียมผลักดันให้สินค้าจีไอพัฒนาไปสู่ตลาดและผู้บริโภคที่แพร่หลาย เพื่อเป็นช่องทางการตลาดให้กับสินค้าจีไอที่มีความหลากหลาย ทั้งสินค้าเกษตรกรรม หัตถกรรม และอุตสาหกรรม (เกษตรแปรรูป) ซึ่งต้องใช้ความพยายาม ความมุ่งมั่น และการร่วมมือจากหลายภาคส่วน เพื่อนำสินค้าชุมชนที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่หาที่อื่นไม่ได้ ไปสู่สินค้าที่มีคุณค่าและมูลค่า. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ dailynews